Πανελλαδικές 2017 Κείμενο του Θεοτοκά στο μάθημα της Γλώσσας

Ένα κείμενο του Γιώργου Θεοτοκά από το βιβλίο «Στοχασμοί και Θέσεις» επιλέχθηκε για το μάθημα της Γλώσσας στις Πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Το κείμενο αφορούσε τις «παραινέσεις ενός πατέρα στην εποχή μας».
Παράλληλα οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν σε ένα άρθρο 450-500 λέξεων που θα δημοσιευόταν στο περιοδικό του σχολείου τους:
– θέματα που προκαλούν συγκρούσεις μεταξύ εφήβων και ενηλίκων στο οικογονειακό περιβάλλον
– τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι εντάσεις