Η Chipita στηρίζει την «Αποστολή» της Αρχιεπισκοπής

Η Chipita στέκεται αρωγός της ανθρωπιστικής δράσης που υλοποιεί η Αρχιεπισκοπή στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» μέσα από σύμφωνο συνεργασίας που υπογράφηκε από τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Chipita Σπύρο Θεοδωρόπουλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Chipita αναγνωρίζοντας τις καίριες ανάγκες της περιοχής των Ιωαννίνων που έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στη χώρα, αναλαμβάνει να παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την ενίσχυση του εξοπλισμού και την εξασφάλιση των λειτουργικών εξόδων ενός έτους για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ιωαννίνων ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα τα προγράμματα απασχόλησης παιδιών άνεργων της πόλης.

Παράλληλα, προσφέρει 500.000 προϊόντα παραγωγής της στα προγράμματα της «Αποστολής» συνεισφέροντας στις προσπάθειες ανακούφισης των προβλημάτων του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού των οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης.
Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε για την προσφορά λέγοντας ότι η πρωτοβουλία είναι εξαιρετικής σημασίας για την στήριξη οικογενειών που δυσκολεύονται να επιβιώσουν. «Η απόφαση σας, είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος, μας δίνει θάρρος, δείχνει το απόθεμα ψυχής και αλληλεγγύης των Ελλήνων και αποτελεί παράδειγμα σε για όλους εκείνους που σκέφτονται ότι δεν υπάρχει ελπίδα στην Ελλάδα» είπε.