Σε φόρους και εισφορές το 40,2% του εισοδήματος

Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα προέκυψε τόσο από την αύξηση του φόρου εισοδήματος όσο και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων (0,20) και των εργοδοτών (0,19)
Μια θλιβερή πρωτιά κατέχει η Ελλάδα. Αναδεικνύεται πρωταθλήτρια ανάμεσα στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση των πραγματικών μισθών, στην οποία συνετέλεσαν η αύξηση του φόρου εισοδήματος λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων.
Σύμφωνα με τη μελέτη του Οργανισμού, η μέση φορολογική επιβάρυνση της εργασίας (άμεσοι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές) αυξήθηκε πάνω από 1% και (1,06% το 2016 μόνο στην Ελλάδα), μεταξύ των 35 χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Έτσι, η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα των άγαμων μισθωτών με μέσο εισόδημα -από φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών- ανήλθε στο 40,2% του συνολικού κόστους εργασίας του εργοδότη.
Στις χώρες του ΟΟΣΑ σημειώθηκε κατά μέσο όρο μία οριακή μείωση 0,07 της ποσοστιαίας μονάδας στο 36%.
Σε αντιδιαστολή με την Ελλάδα, οι υψηλότερες μειώσεις των επιβαρύνσεων σημειώθηκαν στην Αυστρία (2,47%) και στο Βέλγιο (1,32%), χώρες οι οποίες προχώρησαν στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Τους υψηλότερους συντελεστές συνολικής φορολογίας είχαν πέρυσι το Βέλγιο (54%), η Γερμανία (49,4%), η Ουγγαρία (48,2%) και η Γαλλία (48,1%), ενώ τους χαμηλότερους είχαν η Χιλή (7%), η Νέα Ζηλανδία (17,9%) και το Μεξικό (20,1%).
Στην Ελλάδα για τις οικογένειες με δύο παιδιά, όπου ο ένας μόνο γονιός εργάζεται και έχει μέσο εισόδημα, η συνολική επιβάρυνση αυξήθηκε 0,73 της ποσοστιαίας μονάδας το 2016 και διαμορφώθηκε στο 38,3% του κόστους εργασίας για τον εργοδότη. Στον ΟΟΣΑ, η μέση επιβάρυνση των αντίστοιχων οικογενειών μειώθηκε οριακά (0,08 της ποσοστιαίας μονάδας) στο 26,6%. Υψηλότερο φορολογικό συντελεστή από την Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία είχαν η Γαλλία (40%), η Φινλανδία (39,2%), η Ιταλία (38,6%) και το Βέλγιο (38,6%). Τους χαμηλότερους συντελεστές είχαν η Νέα Ζηλανδία (6,2%), η Χιλή (7%), η Ιρλανδία (8,3%) και η Ελβετία (9,1%).
Η επιβάρυνση στην Ελλάδα των άγαμων μισθωτών με μέσο εισόδημα από φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές των ιδίων διαμορφώθηκε πέρυσι στο 25,4% των ακαθάριστων μισθωτών αποδοχών τους και ήταν οριακά χαμηλότερη από τον μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ (25,5%).
Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα προέκυψε τόσο από την αύξηση του φόρου εισοδήματος (0,67 της ποσοστιαίας), λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ποσού, όσο και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων (0,20) και των εργοδοτών (0,19). Η επιβάρυνση, πάντως, προκύπτει κυρίως από τις εισφορές των εργοδοτών (19,9%) και των εργαζομένων (12,6%), ενώ ο φόρος εισοδήματος αντιστοιχεί στο 7,7%.

Από ΗΜΕΡΗΣΙΑ