Ολόχρυσος Στεφανουδάκης!

Ο τίτλος της εφημερίδας της μεσσαράς  αποδίδει ακριβώς το μεγαλείο της ψυχής του Μανώλη Στεφανουδάκη!Είμαστε υπερήφανοι!