Υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου

sdr

Τη σύμβαση χρηματοδότησης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου υπέγραψε την Παρασκευή 24 Μαρτίου στην Αθήνα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Γιάννης Αναστασάκης.

Η σύμβαση υπεγράφη μετά την λεπτομερή πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Ηρακλείου τον Νοέμβριο του 2016 στο Πράσινο Ταμείο για την άντληση χρηματοδότησης με στόχο την εκπόνηση ενός σύγχρονου σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται  στο ποσό των 155.000 ευρώ, το δεύτερο σε μέγεθος ποσό που δόθηκε σε πόλη της Ελλάδας μετά την Αθήνα.

Να σημειωθεί ότι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στοχεύουν στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά της καθημερινής μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών προωθώντας το περπάτημα, το ποδήλατο, τη δημόσια συγκοινωνία  ως βασικές συνιστώσες της αστικής μετακίνησης.

Με τη στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ο Δήμος Ηρακλείου μπαίνει σε μία νέα εποχή, στρεφόμενος στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό που διαχειρίζεται με αξιοπρέπεια όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες του δημοσίου χώρου. Με αυτόν τον τρόπο θα σημειώνονται λιγότερα ατυχήματα, θα υπάρχουν ασφαλέστεροι χώροι για περπάτημα, ποδήλατο και δημόσια συγκοινωνία, με περισσότερο σεβασμό προς το παιδί, τον ηλικιωμένο, τη μητέρα με το καροτσάκι, τους ανθρώπους με δυσκολίες στη μετακίνηση και γενικότερα τους ευάλωτους χρήστες.