Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου)  την  Δευτέρα    27   Μαρτίου  2017 και ώρα  17:55,  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 26 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

 1. Επικύρωση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων POS (απόφαση 148/2017 Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
 3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. 121 στη Νέα Αλικαρνασσό έναντι Κοιμητηρίου».
 4. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών (Ν)» με αυτεπιστασία.
 5. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων».
 6. Έγκριση διενέργειας της Μίσθωσης Αυτόνομων Τουαλετών ΑΜΕΑ με Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.
 7. Εισήγηση για την ένσταση (κατ’ άρθρο 76 Ν. 3669/23008) της Κ/ΞΙΑΣ «ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. –ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ».
 8. Τροποποίηση των όρων της με αρ. πρωτ. 147.774/30-12-2016 σύμβασης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το έργο «Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ» στο πλαίσιο του έργου Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού».
 9. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ηρακλείου στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, Βασική Δράση 2, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τίτλο «AchievingSustainableSmartcityActionsandprojects –trainingforcityauthoritiesexecutivesandpolicymarkers (ASSAP)».
 10. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED με τίτλο έργου: «Οδεύοντας προς δημιουργικές και πολιτιστικές οικονομίες στο μεσογειακό χώρο (MED Wheel) – WheelsTowardsMediterraneanCreative and Cultural CornersSpinAcross the MedRegion (MED Wheel)».
 11. Παράταση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στο Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Δήμου Ηρακλείου.
 12. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο με τίτλο «IntegratedManagementSupportforEnergyefficiehcyinMediterraneanPublicbuilding : IMPULSE , στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, INTERREG – MED».
 13. Έγκριση ορισμού Μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Ηρακλείου.
 14. Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου.
 15. Απολογισμός Εσόδων – Δαπανών Οικονομικού έτους 2016 του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (απόφαση 135/2017 ΔΟΠΑΦΜΑΗ ).
 16. Εισήγηση για οριστική Οριοθέτηση οικισμού εντός Αρχαιολογικού χώρου Κνωσού (Μπουγάδα Μετόχι, Μακρύ Τοίχος, Βλυχιά, Αγία Ειρήνη)  (απόφαση 17/2017 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 17. Καθορισμός Γεωργικής ζώνης στην περιοχή Τ.Κ. Βενεράτου.
 18. Επανακαθορισμός της υφιστάμενης Γεωργικής ζώνης της Περιφέρειας της Τ.Κ. Σίβας Δ.Ε. Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου.
 19. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών οικονομικού έτους 2017.
 20. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ε.Σ.Δ.Α.Κ. για την λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Ηρακλείου.
 21. Ακύρωση της 685/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 22. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα.
 23. Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Καναβάκη Μαρίας στην Αθήνα.
 24. Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου κ. GaranciniGianAndreaPaolo στην Αθήνα.
 25. Μετακίνηση της λαϊκής  αγοράς που διεξάγεται την Παρασκευή στο Δήμο Ηρακλείου.
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κ.Χ. 704 επί της οδού Ούλαφ Πάλμε».