Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης «Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» στη Κύπρο συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Στις εργασίες της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό της Κύπρου συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Βασικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η απόφαση έγκρισης των έργων διασυνοριακής συνεργασίας του προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου εγκρίθηκαν 24 έργα που αφορούν φορείς των επιλέξιμων περιοχών της Ελλάδας (Κρήτη-Βόρειο-Νότιο Αιγαίο) από τα οποία 6 στον άξονα 1, 7 έργα στον άξονα 2 και 11 έργα στον άξονα 3.

Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης θέματα όπως η αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού με την έκδοση συγκεκριμένης πρόσκλησης που αφορά τις εθνικές αρχές των δυο χωρών (Ελλάδας-Κύπρου).

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του «Interreg Ελλάδα-Κύπρος» συμμετείχαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης επί των τεχνικών έργων Νίκος Ξυλούρης και το στέλεχος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης Γιάννης Μπαλαντινάκης.