Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Κυριακή για την εκλογή των μελών του Προεδρείου

 Ειδική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος) θα πραγματοποιηθεί στις  05/03/2017  ημέρα   Κυριακή και  ώρα  10:00 π.μ., προκειμένου να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.