Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : 6ΨΧΙ7ΛΚ-2Ι9) για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/12

Από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι, αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ : 6ΨΧΙ7ΛΚ-2Ι9, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου μέχρι 31/03/2017.

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (Ανακοινώσεις).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813410537 ( κ. Μανδαλενάκη).