Μειώθηκε πάλι το κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων

Μείωση της τάξης του 0,8% εμφάνισε το 2014 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα. Το μέσο εισόδημα των Ελλήνων διαμορφώθηκε σε 16.336 ευρώ έναντι 16.475 ευρώ το 2013.

Κάμψη κατεγράφη σε εννέα περιφέρειες, με τη μεγαλύτερη πτώση να σημειώνεται στη Στερεά Ελλάδα (3,5%), την Πελοπόννησο (1,9%) και την Κεντρική Μακεδονία (1,3%). Στον αντίποδα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε σε τέσσερις περιφέρειες και συγκεκριμένη στην Κρήτη (1,4%), τα Ιόνια Νησιά (0,5%), τη Δυτική Ελλάδα (0,4%) και το Νότιο Αιγαίο (0,1%). Την ίδια ώρα, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) συρρικνώθηκε κατά 1,9% στο σύνολο της χώρας, με την υψηλότερη μείωση να παρατηρείται στη Στερεά Ελλάδα (4,1%) και την Πελοπόννησο (2,6%). Αύξηση κατεγράφη μόνο σε μία περιφέρεια, αυτή της Κρήτης (1,1%).