Ηλεκτρονικές πινακίδες στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»

Ηλεκτρονικές πινακίδες στο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων (πάρκινγκ) στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» τοποθέτησε η διαχειρίστρια του χώρου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμος Εταιρία Ηρακλείου – ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Στόχος της κίνησης αυτής, η εύρυθμη λειτουργία και την αισθητική αποκατάσταση του πάρκινγκ προς εξυπηρέτηση των Ελλήνων και ξένων πολιτών, που διακινούνται αεροπορικώς στο Ηράκλειο ή εργάζονται στο αεροδρόμιο.

Η μία πινακίδα  πληροφορεί τους πολίτες για το πού βρίσκονται και αναγράφει μηνύματα γενικού ενδιαφέροντος. Η άλλη δίνει πληροφορίες για τις τιμές στάθμευσης και τους κυριότερους κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας του χώρου.