Προχωρά τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του Καπετανάκειου ο Δήμος Ηρακλείου  

Επανυπεβλήθη τη Δευτέρα 12/12/2016 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου το αίτημα προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης του έργου του “Καπετανάκειου” στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης. Το αίτημα υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μετά από την επανασύνταξη των τευχών δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ομάδας Υποστήριξης Δικαιούχων ΕΣΠΑ της ΜΟΔ Α.Ε. που δόθηκαν την Παρασκευή 9/12/2016.