Ημέρα εθελοντή: πρόσκληση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης για συμμετοχή στο Μητρώο Εθελοντών

Ανακοίνωση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Η 5η Δεκεμβρίου εκάστου έτους έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Διεθνής Ημέρας Εθελοντή (International Volunteer Day). Με σύνθημα «Καθολική Αποδοχή – Δώστε το χέρι στους Εθελοντές» GLOBAL  Applause – Give volunteers a hand), η φετινή χρονιά εστιάζεται στην αναγνώριση των εθελοντών και του έργου τους παγκοσμίως και των όσων το Εθελοντικό Κίνημα επιτυγχάνει συμβάλλοντας στην Ειρήνη και την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πραγματικότητα.

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της στους εθελοντές υγείας, μέλη του Μητρώου Εθελοντών της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, για την εθελοντική τους προσφορά στις δομές υγείας της.

Το Μητρώο Εθελοντών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης αριθμεί άνω των 320 εθελοντών, ακολουθώντας πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποιημένης εθελοντικής προσφοράς. Βασίζεται σε ηλεκτρονικό σύστημα, με το οποίο υπάρχει πλήρης παρακολούθηση των αιτήσεων εθελοντών που έχουν γίνει στην 7η ΥΠΕ Κρήτης, ενώ παρακολουθούνται οι εγγεγραμμένοι εθελοντές και η πρόοδός τους (σεμινάρια, πιστοποιήσεις, διάρκεια εθελοντισμού κτλ). Επίσης πιστοποιημένοι υπεύθυνοι για τους εθελοντές από άλλες μονάδες και νομούς μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί και την εξέλιξή τους.

Η πρόσκληση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης για συμμετοχή στο Μητρώο Εθελοντών είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες της Κρήτης που επιθυμούν να εγγραφούν και να συμμετέχουν σε αυτό, οι οποίοι μπορούν καθημερινά να υποβάλλουν την αίτηση ενδιαφέροντός τους.

Περισσότερες πληροφορίες, όπως στοιχεία επικοινωνίας με την Επιτροπή Συντονισμού του Προγράμματος και αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική υποβολή της, μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης από την ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης: www.hc-crete.gr/Για τον Πολίτη/ Εθελοντισμός. Οι πολίτες που δεν μπορούν, ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή δεν επιθυμούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Εθελοντή, μπορούν να απευθύνονται στα πρόσωπα αναφοράς που έχουν οριστεί ανά μονάδα υγείας και αναφέρονται στην Αίτηση ή να αντλούν πληροφόρηση στα τηλέφωνα: 2813 404416 και 2813 404434.

Προοπτική της συγκεκριμένης προσπάθειας της 7ης Υ,ΠΕ Κρήτης αποτελεί η διαμόρφωση ενός πρωτοκόλλου οργάνωσης προγραμμάτων δράσης εθελοντών υγείας-κοινωνικής φροντίδας, εντός του χώρου των νοσοκομείων της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης και των δομών αυτών (Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων), αλλά και εκτός αυτών, σε τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του φορέα μας, με προτεραιότητα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε ευάλωτα κοινωνικά άτομα και ομάδες πληθυσμού. Ο κόσμος δεν μεταβάλλεται μόνο από τους ανθρώπους που μοιράζονται το εθελοντικό πνεύμα, αλλά οι εθελοντές αναδεικνύουν και δρουν πρωτοποριακά, γεγονός που τους εξελίσσει σε «καθολικούς πολίτες του κόσμου».