Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η φόρμα υποβολής αίτησης για τα έξι προπτυχιακά και τα 24 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 20 Δεκεμβρίου στις 23.59, ενώ φέτος οι υποψήφιοι καλούνται να καταβάλουν το ποσό των 50 ευρώ, τα οποία -όπως σημειώνεται- αποτελούν προκαταβολή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες των σπουδών. Ωστόσο, η προκαταβολή αυτή καταπίπτει υπέρ του ιδρύματος για λόγους που αφορούν τον υποψήφιο (υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών, τίτλων σπουδών κΛ).
Την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά κατατέθηκαν συνολικά 27.085 αιτήσεις. Εξ αυτών, οι 10. 1 83 αφορούσαν τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στα οποία οι διαθέσιμες θέσεις ήταν 4.640, και οι 16.902 τα μεταπτυχιακά, στα οποία οι θέσεις ήταν 5.260.