Ξεκίνησε η κατάθεση προτάσεων για το Αθλητικό Ημερολόγιο 2017

Ο Δήμος Ηρακλείου και το τμήμα αθλητισμού του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.)    ενημερώνει τους αθλητικούς φορείς της πόλης ότι ξεκίνησε η υποβολή των προτάσεων για τη κατάρτιση του Αθλητικού Ημερολογίου για το έτος 2017

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους εγγράφως από την
Τετάρτη  16 Νοεμβρίου 2016 στα γραφεία του Οργανισμού, Ν. Ξυλούρη και Π. Φούμη γωνία, κλειστό Γυμναστήριο  Δ.Α.Π.Κ.Η στις Πατέλλες, καθημερινά από τις 09:00-15:00 Δ.ΤΡ.ΤΕ.ΠΕ,ΠΑ  έως και την Παρασκευή  09  Δεκεμβρίου 2016,  στο  fax: 2810215099 & 2810215090 και στο email του τμήματος αθλητισμού dopafmaisports@heraklion.gr

Οδηγίες για τη δομή και το περιεχόμενο της πρότασης.
Στις προτάσεις τους, οι φορείς παρακαλούνται να συμπεριλάβουν τα παρακάτω στοιχεία:
• Γενικά στοιχεία για την εκδήλωση-ταυτότητα φορέα.
• Στόχους και συμμετέχοντες φορείς
• Υπεύθυνο διοργάνωσης
• Προτεραιότητα της διοργάνωσης (στην κλίμακα 1-10)
• Ενδεικτικό αναλυτικό προϋπολογισμό της εκδήλωσης
• Αίτημα ή αιτήματα του φορέα από τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
• Χρονική διάρκεια της εκδήλωσης και προτεινόμενες ημερομηνίες (οι εκδηλώσεις πρέπει να αφορούν το διάστημα 10/02 – 11/12/2017.
• Χαρακτήρας της εκδήλωσης  (διαδημοτικός, εθνικός κτλ)
• Προβλεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων
• Συνδιοργανωτές εκδήλωσης (ακόμα και τα αιτήματα που  έχετε καταθέσει για το σκοπό αυτό σε οποιοδήποτε φορέα και τα οποία έχουν απαντηθεί ή όχι)
• Έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό από προηγούμενες εκδηλώσεις του φορέα σας.