Προτάσεις για τη Δημόσια Υγεία: Τολμάμε;

Γράφει ο Στέλιος Κτενιαδάκης
Ιατρός

Τα χρόνια της κρίσης, οι γνωστές παθογένειες του Συστήματος Υγείας έχουν οδηγήσει το Νοσοκομειοκεντρικό σύστημα Υγείας της χώρας μας σε ασφυκτικές και επικίνδυνες για την Υγεία καταστάσεις. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες είναι αποσπασματικές και δεν αφορούν τομές στη Δημόσια Υγεία. Δυστυχώς η δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων με μπαλώματα είναι αδύνατη ενώ οι καλές προθέσεις δεν αρκούν .

Υπάρχουν όμως προτάσεις που μπορούν χωρίς να επιφέρουν αύξηση κόστους των υπηρεσιών να προσφέρουν απτές αλλαγές στη Δομή και το χαρακτήρα του Συστήματος Υγείας ενώ  τα αποτελέσματα θα είναι ορατά από τον ασθενή.

Πρόταση 1η:. Είναι απόλυτη ανάγκη να  προχωρήσουν αξιοκρατικά προσλήψεις διοικητών με εργασιακή εμπειρία και/ή επιστημονική επάρκεια στη Διοίκηση Οργανισμών. Η ιατρική ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελεί βασικό κριτήριο για την κατάληψη της θέσης και ακόμα περισσότερο η κομματική ιδιότητα δεν είναι δυνατόν σήμερα να χρησιμεύει για ενδοκομματικές ισορροπίες. Οι αποτυχημένοι πολιτευτές δεν μπορούν a priori να θεωρούνται κατάλληλοι για κατάληψη θέσης διοίκησης. Το ίδιο βέβαια ισχύει για τις προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ που θα επιλέγονται με βάσει βιογραφικού και όχι βάση κομματικών τηλεφώνων το βραδάκι παραμονή των Κρίσεων από τα όργανα του Νοσοκομείου.

Πρόταση 2η: Συγχώνευση των νοσοκομειακών μονάδων. Είναι παράλογο είναι να υπάρχουν 3 και 4 μικρά νοσοκομεία σ΄ ένα νομό, όπως συμβαίνει στο γειτονικό μας Νομό Λασιθίου που όμως στερούμενο βασικών ειδικοτήτων αλλά και επαρκούς προσωπικού εφημέρευσης αποστέλλει περιστατικά σε άλλα Νοσοκομεία του νησιού. Την ίδια στιγμή σε ολόκληρη τη Νότια Κρήτη δεν υπάρχει Υγειονομική Δομή τέτοιου μεγέθους που να μπορεί να εξυπηρετεί τις απομακρυσμένες περιοχές. ¨Όπως προβλέπει και ο περίφημος Υγειονομικός Χάρτης που αραχνιάζει στα συρτάρια του Υπουργείου, χρυσοπληρωμένος, η δημιουργία ενός Νομαρχιακού Νοσοκομείου στον Άγιο Νικόλαο (ιδιαίτερα σε χώρο που είχε προβλεφτεί στην Παχιά Άμμο) θα οδηγούσε σε εντυπωσιακή μείωση λειτουργικών εξόδων αλλά θα επιτελούσε υψηλότατη προσφορά στην Υγεία των κατοίκων του Νομού. Την ίδια στιγμή η ενίσχυση με ειδικότητες του Κέντρου υγείας Μεσσαράς και η μετατροπή του σε πολυδύναμο ιατρείο με Ειδικότητες θα έλυνε χρόνια προβλήματα της περιοχής. Η ενίσχυση του ρόλου του ΕΚΑΒ με σταθμούς αναμονής σε ενδιάμεσα Κέντρα Υγείας θα έλυνε και το πρόβλημα των αποστάσεων και της ασφαλούς μεταφοράς των ασθενών σε Νοσοκομεία.

Για το τελευταίο, ας τονιστεί ότι -με εξαίρεση δυσπρόσιτες και απομονωμένες περιοχές- πρέπει να πάψουν άμεσα οι εφημερίες στα Κέντρα Υγείας. Ας καθοριστεί επιτέλους ποια είναι η «ασφαλής εφημερία» (δηλαδή ποιες ειδικότητες είναι ανάγκη να εφημερεύουν) και ας πάψει η πολυδιάσπαση των Μονάδων Υγείας και των εφημεριών. Οι γιατροί των Κέντρων Υγείας μπορούν αν το επιθυμούν να εφημερεύουν σε τμήματα Διαλογής των μεγάλων Νοσοκομείων.

Πρόταση 3η: ΚΑΝΕΝΑ φάρμακο χωρίς συνταγογράφηση. Ο γιατρός είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση φαρμάκου και όχι ο φαρμακοποιός. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι σημαντική πρόοδος, χρήζει όμως κεντρικός έλεγχος που μπορεί να γίνεται από τις ΔΥΠΕ. Επίσης ο καθορισμό της τιμής ενός φαρμάκου μπορεί να γίνεται κεντρικά από ομάδα διαπραγμάτευσης του ΚΕΣΥ.

Πρόταση 4η Εναίο Σύστημα Προμηθειών ώστε αφενός όλα τα Νοσοκομεία να προμηθεύονται σταθερή και υψηλή ποιότητα αναλωσίμων και υλικών και αφετέρου να επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας με απευθείας διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές. Έτσι και οι Εταιρείες θα μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα και τιμες και θα αποφεύγεται πολυδιάσπαση εξόδων αλλά και ενδεχόμενη αυθαιρεσία των Διοικήσεων

Πρόταση 5η:  Δημιουργία Πολυιατρείων αστικού τύπου υπό την αιγίδα του ΕΟΠΥΥ. Πολλά περιστατικά δεν θα έπρεπε να φτάνουν στα Επείγοντα ή τα Τακτικά Ιατρεία των Νοσοκομείων αλλά θα μπορούν να αντιμετωπίζονται από γενικούς γιατρούς και ειδικούς ιατρούς σε κοντινό της κατοικίας τους Υγειονομικό Σχηματισμό. Η ύπαρξη ηλεκτρονικής κάρτας ασθενούς και αρχείου ασθενούς ανά πάροχο του ΕΟΠΥΥ θα λύσει πολλά θέματα συνταγογράφησης ειδικά στις χρόνιες παθήσεις και έλεγχο στους ασθενείς με μηδενική συμμετοχή και χορήγηση ειδικών σκευασμάτων. Οι γιατροί που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτές τις δομές θα συμμετέχουν ,ως ιδιώτες , σε σύστημα εφημέρευσης ώστε η είναι 24ωρη πλήρης κάλυψη των περιστατικών.

Πρόταση 6η : Λίστα χειρουργείων ενιαία για κάθε ειδικότητα στο Νοσοκομείο. Δεν πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές λίστες ασθενούς ανά γιατρό αλλά ενιαία λίστα όπου ο Διευθυντής της κλινικής σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία θα φροντίζουν για την έγκαιρη αντιμετώπιση των περιστατικών. Έτσι και ο χρηματισμός των ιατρών θα πάψει να αποτελεί συνεχή απειλή για τους ασθενείς αλλά και οι ίδιοι οι ασθενείς δεν θα παρακάμπτουν τη σειρά προς χειρουργείο δωροδοκώντας τον ιατρό.

Πρόταση 7η : Άμεση προκήρυξη των χηρευάμενων θέσεων ιατρών στα Νοσοκομεία και όχι πλέον η χρήση επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών. Ο αυτεγκλωβισμός των νέων ιατρών στο σύστημα της επικουρίας θα πάψει ενώ θα οδηγήσει στον επαναπατρισμό πολλών ιατρών που δεν μπορούσαν να ενταθούν στο Δημόσιο Σύστημα. Παράλληλα με το καθορισμό νέου συστήματος εφημέρευσης θα εξοικονομηθούν κονδύλια για τις θέσεις αυτές στον Οργανισμό του Νοσοκομείου

Πρόταση 8η Εκλογή Συντονιστών Διευθυντών στα Τμήματα των Νοσοκομείων. Η κρίση χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την παραμονή ως Υπεύθυνων σε Τμήματα ιατρών Διευθυντών χωρίς άλλο κριτήριο πέραν της ηλικίας τους.

Αυτές είναι ορισμένες μόνο προτάσεις που άμεσα μπορούν να εφαρμοστούν αν υπάρχει πολιτική βούληση . Πολλά από αυτά άλλωστε υπάρχουν εντός των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας αλλά οι κυβερνήσεις της Κρίσης μέχρι τώρα δεν έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή τους οδηγώντας το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην απαξίωση και τον προοδευτικό ευτελισμό του με ότι αυτό επιφέρει στην Υγεία του Έλληνα.