Παρουσίαση βιβλίου “Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης και Ψυχαγωγίας”