Παιδεία και Εκπαιδευτικό σύστημα στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου στις 10:00 π.μ.
στην τοποθεσία Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
 Ημερίδα για την παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη διοργανώνεται στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου,το Σάββατο στις 19 Νοεμβρίου στις 10.00 το πρωί.