Δωρεάν μεταφορά για άπορους φοιτητές απο τα ΚΤΕΛ

Χωρίς εισιτήριο, αλλά με ειδική κάρτα, θα μπορούν να μεταφέρονται με τα υπεραστικά και αστικά ΚΤΕΛ του νησιού μας οι άποροι φοιτητές μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απο τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη,  τις διοικήσει των ΚΤΕΛ και εκπροσώπους των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική κοινωνική δράση που υλοποιεί  η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας στο πλαίσιο του «υπερτοπικών» δράσεων του Κοινωνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, που σχεδίασε και ολοκλήρωσε την δράση για την δωρεάν μετακίνηση απόρων φοιτητών που φοιτούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Κρήτης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν φοιτητές που φοιτούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Κρήτης και πληρούν τα κριτήρια του ΤΕΒΑ, που θέτει η Κ.Υ.Α. Δ23/οικ. 19462/1277 (ΦΕΚ 1066/5-6-2016) με τη χορήγηση Κάρτας απεριορίστων διαδρομών.

Συγκεκριμένα, η δράση αφορά 248 άπορους φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, οι οποίοι θα λάβουν Κάρτα Δωρεάν Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών απεριορίστων διαδρομών, την οποία θα χρησιμοποιούν στις μεταφορές τους.

Σημειώνεται πως το 50% του κόστους των Καρτών Δωρεάν Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών θα καλυφθεί από τα ΚΤΕΛ της Κρήτης στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενώ το υπόλοιπο ποσό  θα καλυφθεί από το Κοινωνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης.