Πρόσκληση για εθελοντική προσφορά στον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

12

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 15 Ιανουαρίου 2023 στο Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Ηρακλείου

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. παρέχοντας τη δυνατότητα σε όσους πολίτες θέλουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς το χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία τους και να συμμετέχουν σε δράσεις για τη στήριξη συνανθρώπων μας, πρόκειται να
υλοποιήσει Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ.

Ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εθελοντές ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες, με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις ευάλωτες
ομάδες πληθυσμούκαι παράλληλα, να γνωρίσουν το ανθρωπιστικό έργο του Οργανισμού.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι να:
➢ Είναι απόφοιτοι Β/θμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον
➢ Προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου, αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους , δύο (2) συστατικές επιστολές, σύντομο βιογραφικό σημείωμα & δύο (2)
φωτογραφίες
➢ Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι το 65ο
➢ Διαθέτουν καλή κατάσταση υγείας
➢ Δεσμεύονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους βάσει των Θεμελιωδών Αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, του Καταστατικού του ΕΕΣ, καθώς και του
Κώδικα Δεοντολογίας των εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
➢ Δεσμεύονται από τις ισχύουσες πολιτικές του ΕΕΣ για την προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων
➢ Διαθέτουν ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής στους στόχους και το έργο των κοινωνικών υπηρεσιών


Οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ.καλούνται να ενισχύσουν τις έκτακτες δράσεις και τα προγράμματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και γενικότερα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τις δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Ηρακλείου, για την υποστήριξη οικογενειών και παιδιών, προσφύγων και μεταναστών, μετακινούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων, επί μακρόν ανέργων, αστέγων, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, ατόμων και κοινοτήτων πληγέντων από φυσικές καταστροφές
και άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αναπτύσσει την αξία του Εθελοντισμού, επενδύοντας στην προσφορά των Εθελοντών του, οι
οποίοι είναι η κινητήρια δύναμη του Οργανισμού.

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ! Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ!

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 15/01/ 2023
στο Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Ηρακλείου
Δευτέρα έως Παρασκευή από 9.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο: 2810242084
και στα Email: dep-her@redcross.gr

Ακολουθήστε το Entospolis στο Facebook