Διεξαγωγή διαδικτυακών συναντήσεων με μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου

Η Επιτροπή Διασύνδεσης με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου οργανώνει ένα πρόγραμμα διαδικτυακών ενημερωτικών ομιλιών-συζητήσεων προσαρμοσμένων στη νέα υγειονομική κατάσταση.

Οι ομιλίες-συζητήσεις θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών των σχολείων. Μετά τις ομιλίες θα ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές.

Tο εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•Θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, παρουσίαση της Ιατρικής Σχολής Κρήτης, δυνατότητες-ευκαιρίες για σπουδές.

•Θέματα ιατροκεντρικού και ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος προσανατολισμένα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.

Μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων έχουν δηλώσει συμμετοχή στο εν λόγω
πρόγραμμα. To πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων συμπληρώνει δέκα έτη υλοποίησης
και εντάσσεται στο πλαίσιο εξωστρέφειας της Ιατρικής Σχολής και της διασύνδεσής
της με την κοινωνία.