Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

  • Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 08:00
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 11:00
  • Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
  • Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: dsymvoulio@heraklion.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813409119, 2813409117), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (08:00 – 11:00).

Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και  οι  εισηγητές του παρακάτω θέματος  είναι διαθέσιμοι και κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (08:00 – 11:00), προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα.

 

                                       ΘΕΜΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Επικαιροποίηση της 943/2018 απόφασης Δ.Σ. Ηρακλείου αφορούσα την τροποποίηση και τον επανακαθορισμό της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ηρακλείου.